Doelstelling Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel 
     
        
Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel heeft als doel de instandhouding van de cultuur rond de sinterklaasviering en wel op een zodanige wijze dat de bewoners zich daarbij op recreatief en cultureel gebied kunnen ontplooien en voorst al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daar toe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
     
Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel tracht haar doel te verwezenlijken door:
•  het houden van een intocht voor Sint Nicolaas
•  het houden van een kindermiddag
•  het stimuleren en organiseren van activiteiten voor de kinderen
•  het verschaffen van informatie over de activiteiten van de stichting
•  het in stand houden van de traditie door informatie over Sint Nicolaas te geven
•  alle activiteiten laagdrempelig te houden en toegankelijk voor alle inkomensklassen
   
De stichting heeft geen winstoogmerk en ons vermogen wordt gevormd door:
•  subsidies en donaties
•  vergoedingen voor geleverde diensten
      

Hoofd Sponsoren 2016

  • Photo Title 1

Sponsoren 2016

Copyright © 2015 Stichting Sinterklaas Kaatsheuvel